Slideshow

Volkswagen Tiguan 2.0 Benzin

 

 

 

Volkswagen Tiguan 2.0 Benzin

Kamio Automatike

Volkswagen Tiguan 2.0 Benzin

Kamio Automatike

Mercedes Benz

Mercedes Benz CLK 270 nafte 
Kamio Automatike

Miresevini në Faqen Tonë të Kushteve të Përdorimit

Faleminderit që vizitoni faqen tonë të internetit për menaxhimin e qirave të pronave. Për të siguruar një eksperiencë të shkëlqyeshme për përdoruesit tanë dhe për të krijuar një marrëdhënie të ndërtuar në besim me ju, ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Përdorimit. Këto kushte përcaktojnë detyrimet dhe të drejtat e juaja si përdorues të faqes sonë, si dhe detyrimet tona ndaj jush.

1. Dhenësi i Shërbimit Dhenësi i këtij shërbimi është [Emri i Kompanisë Tuaj]. Ne jemi të angazhuar për ofrimin e një platforme efikase dhe të besueshme për menaxhimin e qirave të pronave. Kemi përvojë dhe ekspertizë në fushën e pronave të pasurive dhe ndihmojmë pronarët e pronave të tyre në menaxhimin e tyre me lehtësi.

2. Marresi i Sherbimit Marresi i shërbimit janë të gjithë ata që përdorin faqen tonë për menaxhimin e qirave të pronave. Kjo mund të përfshijë pronarët e pronave, menaxherët e pronave, ose çdo person që kërkon të përdorë shërbimet tona.

3. Qellimi i Faqes Sonë Qellimi kryesor i faqes sonë është të lehtësojë menaxhimin e qirave të pronave për pronarët dhe menaxherët. Ne ofrojmë një mjedis të sigurt dhe efikas për të ndihmuar ju në menaxhimin e pronave tuaja me lehtësi dhe të efektshëm.

4. Privatësia dhe Të Dhënat Personale Ne respektojmë privatësinë tuaj dhe trajtojmë të dhënat personale në përputhje me politikën tonë të privatësisë. Ju lutemi lexoni politikën e privatësisë për informacion të detajuar rreth kësaj.

Ju lutemi të lexoni këto kushte me kujdes dhe të na kontaktoni nëse keni pyetje ose shqetësime. Duke përdorur faqen tonë, ju pranoni këto kushte të përdorimit dhe angazhohemi të sigurojmë një përvojë të shkëlqyeshme për ju.

Faleminderit për besimin tuaj në [Emri i Kompanisë Tuaj]!

 

 

Kushtet e Përdorimit

 1. Përshkrimi i Faqes Faqja jonë e internetit është një platformë për menaxhimin e qirave të pronave.

 2. Përdorimi dhe Aksesimi i Faqes

  • Është e ndaluar përdorimi i programave për qëllime të jashtëligjshme.
  • Ndalohet mbishkrimi i kodit të faqes ose përdorimi i paautorizuar.
  • Qellimi kryesor i faqes është lehtësimi i menaxhimit të qirave të pronave.
  • Ndalohet perdorimi i cfaredo kodi, programi, apo makine tjeter e cila bene shkarkimin apo ngarkimin e te dhenave ne database, perpos atyre te cilat jane te ofruara nga dhenesi i sherbimit.
  • Përdoruesit nuk kanë të drejtë të kopjojnë, distribuojnë, transmetojnë, shfaqin, përdorin, reduktojnë, publikojnë, riprodhojnë, licensë, krijojnë punë të derivuara ose shesin informacionin e marrë nga shërbimi ynë.
 3. Tarifat dhe Pagesat

  • Me rastin e perdorimit te faqes, përdoruesi pranon tarifat dhe kushtet e përdorimit te tij.
 4. Limitimi i përgjegjësisë

  • Ne nuk marrim përgjegjësi për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë ose të përshkallëzuar, të veçantë, incidentale ose pasojore, që rezultojnë nga përdorimi ose papërdorimi i shërbimit tonë.

  • Përdoruesit janë përgjegjës për të dhënat e tyre. Ofruesi i sherbimit detyrohet qe te ju beje te mundur perdoruesit per ruajten e te dhenave te tyre si backup, perndryshe asnje pergjegjesi e ruajtjes apo humbjes se te dhenave nuk bie mbi ofruesin e sherbimit.

 5. Njoftimet dhe Ndryshimet

  • Kushtet e programit ose të perdorimit mund të ndryshojnë, dhe përdoruesit do të njoftohen në kohë për ndryshimet.
 6. Politika e Privatësisë

  • Të dhënat personale të përdoruesve do të mbrohen dhe trajtohen në përputhje me politikën tonë të privatësisë.
  • Cookies mund të përdoren për të përmirësuar përvojën e përdoruesit.
 7. Kujdesi ndaj Klientëve

  • Ne ofrojmë një mënyrë të lehtë për komunikim me administratorin për shqetësime ose pyetje, ju jeni te mirepritur te na kontaktoni per çdo çeshtje permes menyrave te kontaktit te cilat mund te gjenden ne fund te kesaj faqeje.
 8. Përgjegjësia

  • Përdoruesit janë të vetëdijshëm se çdo shkelje e kushteve dhe rregullave të përdorimit mund të çojë në pezullimin ose anullimin e llogarisë së tyre.

 9. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve dhe Ligjet e Republikës së Kosovës Nëse palet nuk mund të arrijnë në një marrëveshje të pranueshme nën këto kushte apo në mënyrë shoqërore, çdo mosmarrëveshje ose konflikt që shfaqet do të zgjidhet në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës.